.
 !!! Upozornenie !!! 
.
Chceli by sme Vás informovať, že na všetky objednávky (s tovarom s dostupnosťou 20-30 prac.dní) urobené po 15.11.2019 Vám nevieme zaručiť dodanie do Vianoc 24.12.2019. Poprosíme Vás pri objednávke, berte túto skutočnosť na vedomie !!!
.
Vďaka za porozumenie.
.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky
 
 
Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
 
1.) Všeobecné ustanovenia
Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Prevádzkovateľ eshop/bazár-u ("Predávajúci"):
Lacno-Nakup.eu (www.lacno-nakup.eu), Bernolákovska 117, 900 28 Ivanka pri Dunaji
::: niesme plátcami DPH :::

Kupujúci (objednávateľ):
je fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho.

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky
www.lacno-nakup.eu. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.lacno-nakup.eu.
 
2.) Objednávanie tovaru
Kupujúci uskutočňuje objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky www.lacno-nakup.eu. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nebude predávajúcim akceptovaná a bude vrátená kupujúcemu na úplné doplnenie. Objednávka je platná ak obsahuje všetky povinné údaje a predávajúci ju kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou. Platnosť vytvorenej objednávky zákazníkom trvá 3 pracovné dni. V prípade, že platba za objednaný tovar nie je uskutočnená do 3 pracovných dní, objednávka je automaticky stornovaná.
Minimálna hodnota objednávky 3,- Euro! (bez poštovného)
 
Chceli by sme upozorniť, aby ste sledovali vo svojom emaily aj od nás prijaté správy označené ako SPAM (prípadne prijaté v priečinku SPAM), nakoľko sa často stáva, že systém naše informačné emaily o vašom stave objednávky ich takto označí.
 
3.) Ceny, platobné podmienky
Ceny uvedené na stránke www.lacno-nakup.eu sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné a balné náklady. V prípade, ak sa na www.lacno-nakup.eu objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa príliš odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od objednávky odstúpiť.
Vyhradzujeme si právo zmeny cien.
 
Spôsob platby:
a/ vopred - poštovým poukazom resp. bankovým prevodom na účet predávajúceho:
 
IBAN: SK10 8330 0000 0025 0126 1216
č.účtu: 2501261216/8330
SWIFT/BIC kod:  FIOZSKBAXXX
FIO banka, a.s., pobočka zahr.banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, SR
Variabilný symbol:  použite číslo Vašej elektronickej objednávky.
 
b/ vopred - prostredníctvom služby PAYPAL, na predávajúceho PayPal účet: lacno-nakup@azet.sk
 
PayPal systém by mal automaticky do poznámok pre predávajúceho napísať čislo objednávky za ktorú posielate peniaze. Pri odosielaní peňazí skontrolujte či tomu tak je, ak nie, do poznámok pre prijímateľa sumy teda predávajúceho napíšte číslo svojej objednávky (pre urýchlenie administratívy).
 
Upozornenie:
Pri využití platby prostredníctvom služby PAYPAL, Vám bude na konci nákupu automaticky systémom pripočítaný PayPal poplatok 3,5% k celkovej sume objednávky.
 
4.) Dodanie tovaru
Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov a na základe akým spôsobom kupujúci za objednávku zaplatil. Pri každom tovare je dostupnosť či lehota dodania uvedená. Pohybuje sa cca od 3 do 30 pracovných dní. Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom Slovenskej Pošty na meno a adresu objednávajúceho. Kupujúci bude informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho zaplatením kúpnej ceny a prevzatím.
 
5.) Poštovné
Ceny za prepravné a balné sú kupujúcemu pripočítané k celkovej cene za objednaný tovar.
Objednaný tovar bude zaslaný 1.triedou, doporučene prostredníctvom Slovenskej Pošty.
Odosielacie náklady závisia od celkovej hmotnosti objednaného tovaru.
Pri objednávke tovaru nad 50,- €  doprava ZDARMA.
Cenník poštovného nájdete v sekcii „Poštovné, Doprava“.
 
Osobný odber je možný len na základe tel. dohody. (v Ivanke pri Dunaji)
 
6.) Zrušenie/stornovanie objednávky.
O doručení objednávky predavajúcemu budete informovaní potvrdením platnosti objednávky, ktorá bude automaticky zaslaná na Vami zadaný email. Do 3 pracovných dní je potrebné uskutočniť platbu za túto objednávku, inak je zo strany predávajúceho automaticky stornovaná.
Kupujúci môze stornovat objednavku predavajucemu len pisomne pokial za objednany tovar ešte nezaplatil. V maily stačí uviesť „STORNO a čislo objednávky“ a poslať na email predávajúceho: lacno-nakup@azet.sk
Objednávka je považovaná za platnú a záväznú po jej doručení a zaplatení predávajúcemu. V tomto prípade ju nie je možné stornovať! Pokial aj napriek tomu ju kupujuci bude chciet stornovať, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu už vzniknutú škodu spojenú so zabezpečením a zaistenim objednaného tovaru, s jeho uskladnením a pod. a to vo výške 50% z celkovej sumy stornovanej objednávky. Na základe písomnej žiadosti kupujúceho o zrušenie/stornovanie už záväznej zaplatenej objednávky, predávajúci objednávku stornuje a 50% z celkovej sumy stornovanej objednávky do 15 pracovných dní odošle na účet kupujúceho.
 
7.) Vrátenie tovaru.
Každý tovar má v ponuke svoje reálne foto a charakteristiku (rozmery, farbu, kvalitu...). Odporúčame kupujúcim pri objednávke sa dlhšie a serioznešie venovať charakteristike objednávaného tovaru, nakoľko pokiaľ tovar príde nepoškodený s rozmermi aké boli Vami objednávané, nie je ho možné vymeniť ani vrátiť.
 
8.) Záručné podmienky, reklamácie.
Nakoľko www.lacno-nakup.eu nie je klasický internetový obchod, ale jedná sa o bazár so sprostredkovaním predaja tovaru od rôznych fyzických osôb ("predajcov"), preto nieje kupujúcemu poskytovaná žiadna záručná doba, pokiaľ nie je uvedené pri výrobku inak!
Pri tovare označenom v záruke:
- Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovare, ktorý vykazuje vady zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim, vzťahuje sa naň záruka a ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru.
- Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po zaslaní tovaru kupujúcemu na vlastné náklady (doporučene a nie na dobierku!) vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu... s dokladom o zaplatení, prípadne so záručným listom a stručným popisom závady.
- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od objednávky (vrátenie peňazí).
- Právo na záruku (reklamáciu) zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.  Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
- Pre flexibilné riešenie prípadnej reklamácie, vrátenia tovaru či storna objednávky, nás kontaktujte mailom
lacno-nakup@azet.sk alebo telefonicky 0944 773 042. Budeme Vás navigovať, ako správne postupovať v jednotlivých prípadoch.
 
9.) Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ webu LACNO-NAKUP.EU prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.
- Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.
- Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Ide najmä o doručovateľskú službu (Slovenská pošta). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
- Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na jej plnenie. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. 
 
10.) Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
-  Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
- Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
- Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.
Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.lacno-nakup.eu
- Obe strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe VOP, vrátane sporov
o platnosť, výklad a zánik, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.09.2017.
 
-----------------------------------------------------------------------
 
Copyright © 2017 LACNO-NAKUP.EU. Všetky práva vyhradené.
Bez udelenia súhlasu majiteľa/prevadzkovateľa internetovej stránky WWW.LACNO-NAKUP.EU nemáte oprávnenie kopírovať motívy či texty alebo používať iný obsah tejto www stránky pre akékoľvek účely.
MzVkZ